Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU

Opublikowano: 24 Sty - 12:48

17 stycznia 2014r. zakończył się I semestr roku szkolnego 2013/2014.
Rada Pedagogiczna w dniu 21 stycznia 2014r. zatwierdziała oceny śródroczne z przedmiotów i zachowania za I semestr roku szkolnego 2013/2014

PODSUMOWANIE I SEMESTRU
Klasyfikowano 172 uczniów klas I – VI
Średnia frekwencja klas I – III – 95%
Średnia frekwencja klas IV – VI – 95%
Średnia ocen klas IV – VI – 3,9
klasa IV – 3,9
klasa Va – 4,3
klasa Vb – 3,6
klasa VI – 3,9

OCENY Z ZAHOWANIA W KLASACH IV – VI:
WZOROWE – 14
BARDZO DOBRE – 26
DOBRE – 31
POPRAWNE – 8
NIEODPOWIEDNIE – 0
NAGANNE – 0