Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uroczyście podsumowano konkurs na rzecz bezpieczeństwa seniorów pn. „Napisz List – Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku” realizowany przy współudziale Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Młodzież w klasach IV-VI była autorami listów kierowanych do osób samotnych – babć, dziadków, sąsiadów, pn. „Babciu, dziadku – nie daj się oszukać”. W treści swoich prac młodzi ludzie ostrzegali o współczesnych zagrożeniach, w tym również o ewentualności stania się ofiarą przestępstwa. Forma listu była dowolna, oceniane były pomysłowość, treść jak i budowa przekazu. W konkursie organizowanym przez dolnośląską komendę policji wzięło udział ponad 830 dzieci.

9 czerwca o godz. 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uroczyście podsumowano wojewódzki konkurs na rzecz bezpieczeństwa seniorów pn. „Napisz List – Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku”. Projekt był realizowany przy współudziale Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Założeniem drugiego etapu konkursu były twórcze działania na rzecz seniorów. Młodzież w klasach IV-VI była autorami listów kierowanych do osób samotnych – babć, dziadków, sąsiadów, pn. „Babciu, dziadku – nie daj się oszukać”. W treści swoich prac młodzi ludzie ostrzegali o współczesnych zagrożeniach, w tym również o ewentualności stania się ofiarą przestępstwa. Oprócz tego były także porady, które pozwalają uniknąć niebezpieczeństw, a także zapewniają wsparcie w sytuacjach problemowych. Forma listu była dowolna, oceniane były: pomysłowość, treść jak i budowa przekazu. Konkurs rozpoczął się 3 kwietnia i trwał do 26 maja br.

Gości i laureatów konkursu wraz z wychowawcami i rodzicami przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – mł. insp. Adam Skrzypek wraz ze swoim zastępcą – podinsp. Dariuszem Matuszczykiem.

W uroczystości udział wzięli: Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – Maria Leśniak oraz fundatorzy nagród: dyrektorzy wrocławskiego Teatru Muzycznego „Capitol” – Konrad Imiela oraz Hubert Zasina, dyrektor wrocławskiego Humanitarium – Kamila Myrdek-Rak wraz z Agnieszką Włodarczyk z Działu Promocji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – asp. szt. Sławomir Tuszyński.

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu podsumował konkurs, w którym udział wzięło ponad 830 dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Tyle samo wpłynęło pisemnych imiennych deklaracji seniorów, że „nie dadzą się oszukać żadnej osobie, nie przekażą żadnych pieniędzy nieznanym osobom, będą zawsze ostrożni, a w chwilach wątpliwości skorzystają z pomocy najbliższych”. Mł. insp. Adam Skrzypek podziękował wychowawcom i rodzicom za zaangażowanie, a dzieciom za piękne, wzruszające i twórcze listy.

Laureatom konkursu nagrody wręczyli:

W kategorii indywidualnej – podwójne wejściówki na spektakl „Trzej Muszkieterowie” dla wszystkich laureatów z trzech miejsc dyrektorzy wrocławskiego Teatru Muzycznego „Capitol” – Konrad Imiela oraz Hubert Zasina.

I miejsce w kategorii indywidualnej zajął Olgierd Hodel ze Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie, któremu wręczono również Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

II miejsce w kategorii indywidualnej zajęła Weronika Pryciak z Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wysokiej

III miejsce w kategorii indywidualnej zajęła Zuzanna Raszkiewicz z Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.

W kategorii grupowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce w kategorii grupowej: klasa IV B ze Szkoły Podstawowej w Oławie, która otrzymała w imieniu Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nagrodę w postaci vouchera na prezentację policyjnych psów służbowych na torze przeszkód, którą wręczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Patrolowego komendy miejskiej – asp. szt. Sławomir Tuszyński.

II miejsce w kategorii grupowej: klasa VB ze Szkoły Podstawowej w Obornikach Śląskich, która wywalczyła wizytę we wrocławskim Centrum Badań – Humanitarium. Nagrodę wręczyła pani dyrektor – Kamila Myrdek-Rak.

III miejsce w kategorii grupowej: klasa IV B ze Szkoły Podstawowej z Jerzmanowej, która otrzymała zajęcia edukacyjne we wrocławskim ZOO.

Wszystkich laureatów obdarowano nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu oraz Wydział Prewencji i Patrolowy KMP we Wrocławiu.

Na koniec uroczystości Naczelnik Wydziału Prewencji – mł. insp. Adam Skrzypek zaprosił uczestników na spotkanie z technikiem kryminalistyki do wojewódzkiego laboratorium celem zaprezentowania pracy pracowni daktyloskopii.

Corocznie w ramach wojewódzkiego konkursu na rzecz seniorów dzieci i młodzież biorą udział w edukacji z zakresu bezpieczeństwa osób starszych. To właśnie oni stają się nauczycielami swoich dziadków, babć – jak bezpiecznie być seniorem. To właśnie dzieci zachęcają seniorów do aktywnego życia, do integracji z wnukami, nie tylko w dniu ich święta. Dlatego jednym z kierunków działania Wydziału Prewencji dolnośląskiej komendy policji jest nauczanie o bezpieczeństwie, w tym również dbanie o relacje międzyludzkie i rodzinne, które w przypadku osób starszych stają się gwarantem ich bezpieczeństwa.

  1. asp. Wojciech Jabłoński

Źródło: Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu