Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Szkolny Projekt „DROGI DO WOLNOŚCI”

Opublikowano: 26 Paź - 13:24

 

 

W dniu 24 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Jerzmanowej odbyła się impreza zorganizowana w ramach projektu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego „Patriotyczne jutro” – projekt edukacyjny „Drogi do wolności”.

W projekcie wzięli udział uczniowie klas I – VIII.

Cele projektu:

– uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez społeczność szkolną,

– pogłębienie wiedzy uczniów na temat dróg walki o niepodległość Ojczyzny w różnych momentach dziejowych,

– wzbudzanie i rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

– integrowanie społeczności szkolnej wokół wartości ważnych dla każdego Polaka,

– kształtowanie nawyku aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych.

 

Klasy 1-4 i 5-8 wędrowały po szkole śladem wersów pieśni patriotycznych. Do każdego punktu wystawowego prowadziła inna pieśń, trasa zaczynała się pod popiersiem patrona. Punktów wystawowo – prelekcyjnych było 5:

  1. Polacy w czasie I wojny światowej – odpowiedzialna: J. Czernik -pieśń „Rota” (2) – prelekcja na temat udziału Polaków w walkach po obu stronach konfliktu oraz podjętych przez nich działań celem odzyskania niepodległości.
  2. Kampania wrześniowa – odpowiedzialna: M. Matylek – I Brygada (s.105). W tym miejscu zorganizowana została diorama prezentująca szpital wojskowy z okresu kampanii wrześniowej oraz prezentacja mundurów i wyposażenia wojskowego z okresu międzywojennego.
  3. AK i żołnierze wyklęci – odpowiedzialna A. Ścigała – „Deszcz, jesienny deszcz” (20A) W tym miejscu uczniowie mogli zapoznac się z sylwetkami żołnierzy podejmujących walkę z okupantem, a po 1945r. walczących z władzami komunistycznymi. Była to prelekcja ilustrowana fragmentami filmów i piosenkami.
  4. Armia Berlinga – N. Pracz – „Oka” (salka korekcyjna) – diorama przedstawiająca kancelarię wojskową  Armii Berlinga oraz umundurowanie i wyposażenie tej armii.
  5. Pieśni Niepodległej – B. Janowska  – Mazurek Dąbrowskiego (111) – w tym punkcie uczniowie wspólnie śpiewali hymn państwowy oraz wybraną pieśń patriotyczną, stosownie do wieku.

Trasa każdej klasy trwała ok. 70-90 minut.

Ponadto uczniowie klas I-IV tworzyli wspólnie plakaty związane z tematyką odzyskania przez Ojczyznę niepodległości, natomiast uczniowie klas V-VIII oglądali film dokumentalny przedstawiający przebieg i skutki powstania wielkopolskiego.