Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Projekty

Miedziana Szkoła Matematyczne kl. II-III
W okresie od 20 września do 6 grudnia uczniowie klas II i III uczestniczyli w projekcie „Miedziana Szkoła Matematyczna”. Spotkaliśmy się raz w tygdniu na 90 minut. Celem projektu było rozbudzenie w dzieciach zainteresowania matemtyką oraz rozwijanie umiejętności analizy, wyobraźni przestrznnej i logicznego myślenia. W ramach zajęć uczestnicyuczyli się jak wykorzystywać matematykę w działaniach praktycznych. W czasie zajęć dzieci miały mozliwość korzystania z pomocy dydaktycznych ufundowanych przez Fundację KGHM.

zobacz zdjęcia

Miedziana Szkoła kl. V-VI

Od połowy września do końca listopada 2016r. w naszej szkole będą prowadzone dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia z matematyki w kl. IV-VI. Zajęcia będą organizowane w grupie 12-osobowej (10 bloków zajęć po 90 min).
Założenia projektu:
• Wspieranie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży w sposób bardziej przyjazny niż edukacja szkolna i zachęcający do samodzielnego kształcenia i pogłębiania wiedzy.
• Realizacja w oparciu o fundusze KGHM poprzez Fundację Polska Miedź, z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych z matematyki w szkołach, działań konkursowych oraz na wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych.
• Stworzenie wspólnej płaszczyzny na bazie instytucji naukowych, oświatowych, samorządowych oraz innych z zakresu nauk ścisłych.
• Kreowanie w mediach opiniotwórczych wizerunku KGHM jako mecenasa nauki i oświaty.
Cele projektu:
• Upowszechnienie marki KGHM i umocnienie reputacji KGHM jako mecenasa nauki i oświaty, a także firmy troszczącej się o pogłębianie wiedzy matematycznej i nauk ścisłych pokrewnych wśród dzieci i młodzieży w Zagłębiu Miedziowym i w regionie
Cele pośrednie:
• Podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Pielęgnowanie i upamiętnianie ludzi i tradycji Lwowskiej i Polskiej Szkoły Matematycznej
• Stworzenie dodatkowych, poza programowych form i możliwości kształcenia matematycznego
• Wzmacnianie wartości kształcenia i propagowanie nowego – matematycznego stylu, wśród młodych pokoleń uczniów
Działania przewidziane do realizacji:
• Cykl zajęć dodatkowych z matematyki
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 12 osób, łącznie 432 uczniów
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 10 spotkań x 90 minut, łącznie 720 godzin lekcyjnych
• Materiały i pomoce dydaktyczne dla każdej szkoły
• Liga zadaniowa dla dzieci
• Uroczyste podsumowanie projektu
• Konkurs matematyczny dla dzieci – dwie kategorie wiekowe, zespoły trzyosobowe
• Nagrody dla najlepszych uczniów

zobacz zdjęcia


FUNDACJA POLSKA MIEDŹ WSPARŁA PROJEKTY GMINY JERZMANOWA – POWSTAJE NOWOCZESNA PRACOWNIA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEZRMANOWEJ

Gmina Jerzmanowa pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Wyposażenie placówek oświatowych Gminy Jerzmanowa filarem efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej”. Całkowity koszt projektu wynosi 132.842 zł. Fundacja Polska Miedź przeznaczyła na ten projekt 110.500zł. Jak wskazuje Wójt Lesław Golba „ Powiększający się z roku na rok katalog zadań oświatowych i obligatoryjnych wydatków oświatowych powoduje, że obszar wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne pozostaje obszarem wysoce niezaspokojonym. Uzyskana pomoc pozwoli na doposażenie istniejącej bazy w nowoczesny sprzęt komputerowy, ergonomiczne meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne co jest właściwie podstawą dla dalszej pracy. Będzie to trwały i zasobniejszy „zastrzyk” dla naszych jednostek”.

W ramach tego projektu zaplanowano organizację nowoczesnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. Z niecierpliwością czekamy na przekazanie sprzętu komputerowego, mebli oraz pomocy dydaktycznych, które z pewnością przyczynią się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia prowadzonych w niej zajęć. Kordynator projektu
Dominika Szumińska