Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Kolejny sukces naszych uczniów

Opublikowano: 06 Lut - 10:19

Dnia 01 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski etap międzyszkolny. Uczestnikami konkursu byli uczniowie 10 szkół z powiatu głogowskiego i polkowickiego.
W konkursie udział wzięło 28 recytatorów z kl. I – III, którzy przybyli wraz z opiekunami. Każdy uczestnik recytował dwa, dowolnie wybrane utwory poetyckie dostosowane do swojego wieku. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci, był bardzo wysoki. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. W przerwie, kiedy obradowała komisja konkursowa, dzieci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek
i zabawę.
Komisja konkursowa pracowała w składzie:
• Małgorzata Jabłońska – Szewców – doradca metodyczny ODM Głogów, przewodnicząca
• Ewelina Tołopiło – doradca metodyczny ODM Głogów,
• Barbara Tuczyńska,nauczyciel polonista- SP Jerzmanowa
• Iwona Trzeciak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- SP Nielubia.
Nie zabrakło również przedstawiciela Gminy Jerzmanowa, gdyż nagrody ufunfował Wójt Gminy Jerzmanowa, Pan Lesław Golba.
Konkurs koordynowały: p. Janeta Białek i p. Aneta Wasiluk.
Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja i wyrazistość.
Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło z w y c i ę z c ó w w poszczególnych kategoriach wiekowych:
W kategori klas pierwszych:
I miejsce
Alicja Wójcik- SP Nielubia
II miejsce
Nadia Kacprzyk- SP Kotla
III miejsce
Mikołaj Kasprzak- SP Jerzmanowa
W kategori klas drugich:
I miejsce
Hubert Toporyński- SP Rzeczyca
II miejsce
Nikola Droszczak- SP Rzeczyca
W kategori klas trzecich:
I miejsce
Wiktoria Krawczyk- SP Jerzmanowa
II miejsce
Amelia Pardoła- SP Grębocice
III miejsce
Franciszek Przybylski- SP Serby
Uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III, zakwalifikowani zostali do III etapu tego konkursu; który odbędzie się w marcu w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie. Pozostali uczestnicy, opiekunowie, otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy: mgr Aneta Wasiluk, mgr Janeta Białek

zobacz zdjęcia