Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

PIERWSZAKI I PRAWA DZIECKA

Opublikowano: 24 Lis - 22:30

W dniu 20 listopada 2018 roku przypadła kolejna rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dnia 16 listopada z tej okazji, uczniowie z klas pierwszych mieli okazje zapoznać się z prawami dziecka. Zajęcia warsztatowe przeprowadzone zostały w każdej klasie pierwszej przez specjalistę z Miejskiego Centrum Wspierania Rodzinie w ramach projektu „Szansa naPrawa”. W trakcie lekcji zapoznano dzieci z dokumentem jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka, omówiono zawarte w nim prawa oraz wykorzystując metody aktywizujące przeprowadzono wiele atrakcyjnych ćwiczeń. Podczas zajęć zwrócono uwagę na potrzeby uczniów, jak i dzieci z całego świata, kształtując tym samym wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

 

Na zakończenie, dzieci wykonały plakat z najważniejszymi dla nich PRAWAMI. Dzieci znają swoje prawa. Prawo do zabawy i wypoczynku, wykorzystania wolnego czasu, prawo do nauki i wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym- to niektóre poznane prawa. Maluchy wiedzą też, że są zasady, mają też i obowiązki, które należy przestrzegać.

 

Odpowiednia atmosfera i forma zajęć sprawiły, że dzieciom bardzo podobały się warsztaty.

 

Inicjatorem tych warsztatów była Pani Aneta Wasiluk