Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

O mojej szkole

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Jerzmanowej
ul. Głogowska 19
67 – 222 Jerzmanowa
tel./fax 76 831 21 24
e–mail: sp.jerzmanowa@wp.pl

 

Organ prowadzący: Gmina Jerzmanowa
reprezentowany przez: Wójta Lesława Golbę

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
delegatura w Legnicy

 

Informacje ogólne o szkole:

Dyrektor szkoły: mgr Mariola Tuz

Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Greczyńska-Witkowicz

Sekretarz szkoły: Mariola Pudłowska

Pielęgniarka szkolna: Krystyna Cichocka

Pedagog szkolny: mgr Edyta Warowna

Psycholog: mgr Karolina Gałka

IOD: Tomasz Wadas, ul. Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 509 737 586, adres e-mail: iod@glogow.org

Czas pracy:
Sekretariat: 7.15 – 15.15
Księgowość: 7.15 – 15.15
Świetlica: 6.30 – 7.45, 11.40 – 16.00

 

 

Biblioteka

 

  Barbara Tuczyńska
Poniedziałek 1100 – 1600
Wtorek 745 – 1245
Środa  

745 – 1150

1235 – 1600

 

Czwartek  1100 – 1600
Piątek 745 – 1245

1330 – 1600

 

ZADANIA  SZKOŁY

  1. Realizujemy  Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
  2. W szkole realizowany będzie program dla szkół dla klas I – V w ramach, którego wszyscy uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie otrzymywać będą nieodpłatnie owoce, warzywa oraz komponenty mleczne.
  3. Uczniowie klas IV i VI będą uczestniczyć w wyjeździe do Zielonej Szkoły do Świeradowa Zdroju w dniach 08.09 – 22.09.2018r. Wyjazd finansowany przez Fundację Polska Miedź S.A.
  4. Kontynuujemy program szkolnego wolontariatu „Podaj pomocną dłoń”
  5. Kontynuujemy zajęcia programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej” w klasach I – VIII.
  6. Kontynuujemy zajęcia na basenie „Nauka pływania” finansowane przez Gminę Jerzmanowa – 2 grupy.
  7. Kontynuujemy zajęcia na basenie „Umiem pływać” finansowane przez Dolnośląską Federację Sportu – 1 grupa.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03 września 2018r. –          rozpoczęcie roku szkolnego

22-31 grudnia 2018r. –       zimowa przerwa świąteczna

18  stycznia 2019r. –             zakończenie I semestru

28.01 – 10.02. 2019r. –     ferie zimowe

15.04 – 17.04.2019r.  –       egzamin ósmoklasisty

18.04 – 23.04. 2019r. –      wiosenna przerwa świąteczna

12 czerwca 2019r. –            zakończenie II semestru

21 czerwca 2019r. –           zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

 

31 października 2018r.,                             2 maja 2019r.

02 listopada 2018r.,                                 13-14 czerwca 2019r.

15-17 kwietnia 2019r.,

ZEBRANIA RODZCÓW:

27 września 2018r.             – zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019

8  listopada 2018r.             – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

13  grudnia 2018r.                – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

24 stycznia 2019r.              – zebranie podsumowujące I semestr  roku szkolnego,

28  marca 2019r.                – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

09  maja 2019r.                  – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

 

Początek zebrań dla rodziców uczniów klas I – III – 1545; klas IV – VI – 1615

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu terminu.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I INNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W SZKOLE

W RAMACH  WSPIERANIA UZDOLNIEŃ:

 

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. III                       – mgr G. Kołtowska

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. I                         – mgr I. Kubicka

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. IIa i IIb             – mgr H. Boruszczak

Szkolne Koło Sportowe                                 – mgr W. Sawka

Koło origami kl. I – III                                   -mgr H. Boruszczak

Koło Młodych Kreatywnych                          – mgr D. Szumińska

Koło teatralne dla klas I – III                         – mgr A. Wasiluk

Koło wokalne kl. I – IV                                   – mgr B. Janowska

Koło wokalne kl. V– VIII                                – mgr B. Janowska

Koło Matematyczne                                         – mgr A. Kogut

Zabawy z językiem angielskim  kl. I – III    – mgr E. Kaczor

Zajęcia sportowe kl. I – III                              – mgr W. Sawka

Kreatywny angielski  kl. IV                             – mgr E. Kaczor

Kreatywny angielski  kl. V                              – mgr N. Pracz

Kreatywny angielski  kl. VI – VIII                 – mgr A. Paryż

INNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W SZKOLE W RAMACH 

UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 

Zajęcia rewalidacyjne                                      – mgr M. Tomasik

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. I            – mgr I. Kubicka

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. III          – mgr G. Kołtowska

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. II           – mgr H. Boruszcak

ZDW przedmioty przyrodnicze                     – mgr D. Szumińska

ZDW matematyka kl. IV                                – mgr A. Szyszkowska

ZDW matematyka kl. V – VIII                       – mgr A. Kogut

Zajęcia ortograficzne                                        – mgr B. Tuczyńska

ZDW język polski kl. VII – VIII                       – mgr M. Matylek

ZDW język polski kl. IV – VI                           – mgr A. Ścigała

ZDW język angielskiu kl. IV – VIII                – mgr A. Paryż

ZDW język niemiecki kl. VII – VIII                – mgr J. Nowak

Zajęcia logopedyczne                                       – mgr M. Tomasik

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne             – mgr M. Tomasik

Gimnastyka korekcyjna  kl. I-IV                   – mgr J. Białek,

Gimnastyka korekcyjna kl. V – VIII              – mgr B. Francug

W ramach realizacji działań  wychowawczo – profilaktycznych będą realizowane:

– program „Spójrz inaczej” kl. I – VIII

– program „Ratujemy i uczymy ratować” kl. I – III

– program „Klub bezpiecznego Puchatka” w kl. I,

– program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” w kl. I

– program szkolnego wolontariatu „Podaj pomocna dłoń”

– program „Nie pal przy mnie” kl. I – III

– program „Trzymaj formę” – kl. IV – VIII

– program „Sprawny Dolnoślązaczek” I – III

Ponadto na terenie szkoły odbywają się:

–  treningi GUKS sekcji tenisa stołowego w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 1600 – 1745 pod opieką Pana Bogusława Jemioło,

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI:

Pani Janeta Białek   – środa: 11.50 – 12.35 – pokój nauczycielski

Pani Halina Boruszczak  – wtorek: 10.45 – 11.30 – pokój nauczycielski

Pani Grażyna Kołtowska  – czwartek: 11.50 – 12.35 -pokój nauczycielski

Pan Wiktor Sawka  – wtorek: 12.45 – 13.30 pokój nauczycielski nauczycieli wychowania fizycznego

Pani Dominika Szumińska  – czwartek: 12.45 – 13.30 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Agata Makuch – Pracowita – czwartek: 8.55 – 9.40 – pokój nauczycielski

Pani Joanna Miś – poniedziałek: 12.45 – 13.30 – pokój nauczycielski

Pani Magdalena Matylek – piątek: 10.50 – 11.35 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Grażyna Wyrwas – środa: 10.50 – 11.35 – pokój nauczycielski

Pani Beata Janowska  – czwartek: 8.55 – 9.40 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Marta Tomasik  – wtorek: 10.45 – 11.30 – pokój nauczycielski

Pani Barbara Tuczyńska  – wtorek: 13.40 – 14.25 – biblioteka

Pani Aneta Wasiluk – czwartek: 9.50 – 10.35 -pokój nauczycielski

Pani Natalia Pracz  – czwartek: 8.00 – 9.40 – pokój nauczycielski

Pani Iwona Kubicka – poniedziałek: 8.55 – 8.45 – pokój nauczycielski

Pani Agnieszka Kogut – piątek: 8.55 – 9.40 – pokój nauczycielski nowa część

Pan Robert Wrzesiński – piątek: 11.50 – 12.35 -pokój nauczycielski nowa część

Pani Ewa Kaczor -wtorek: 10.45 – 11.30 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Justyna Nowak – piątek: 13.40 – 14.25 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Anna Ścigała – piątek: 9.50 – 10.35 -pokój nauczycielski

Pani Beata Jaworska – czwartek: 14.30 – 12.35 – pokój nauczycielski nowa część

Pani Katarzyna Mońka – piątek: 12.45 – 13.20 – pokój nauczycielski w budynku gimnazjum

Pani Alicja Lisiecka – środa: 14.35 – 15.20 – pokój nauczycielski

Pani Joanna Czernik – czwartek: 11.50 – 12.35 – pokój nauczycielski

Pani Barbara Francug – czwartek: 11.50 – 12.35 – pokój nauczycielski nauczycieli wych. fizycznego

Pani Anna Paryż – czwartek: 8.00 – 8.45 – pokój nauczycielski

Pani Anna Szyszkowska – wtorek: 11.50 – 12.35 – pokój nauczycielski

Pani A. Weinert – Piotrowska – poniedziałek: 13.40 – 14.10 – pokój nauczycielski

Pani Patrycja Źrebiec – piątek: 9.00 – 9.40 – pokój nauczycielski nowa część

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Dyrektor szkoły Mariola Tuz: poniedziałek 1200 – 1400
Wicedyrektor szkoły Agnieszka Greczyńska-Witkowicz: wtorek 1245 – 1400