Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

O mojej szkole

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Jerzmanowej
ul. Głogowska 19
67 – 222 Jerzmanowa
tel./fax 76 831 21 24
e–mail: sp.jerzmanowa@wp.pl

 

Organ prowadzący: Gmina Jerzmanowa
reprezentowany przez: Wójta Lesława Golbę

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
delegatura w Legnicy

 

Informacje ogólne o szkole:

Dyrektor szkoły: mgr Mariola Tuz

Wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Greczyńska-Witkowicz

Sekretarz szkoły: Mariola Pudłowska

Pielęgniarka szkolna: Krystyna Cichocka

Pedagog szkolny: mgr Edyta Warowna

Psycholog: mgr Karolina Gałka

IOD: Tomasz Wadas, ul. Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 509 737 586, adres e-mail: iod@glogow.org

Czas pracy:
Sekretariat: 7.15 – 15.15
Księgowość: 7.15 – 15.15
Świetlica: 6.30 – 7.45, 11.40 – 16.00

 

ZADANIA  SZKOŁY

  1. Realizujemy  Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
  2. W szkole realizowany będzie program dla szkół dla klas I – V w ramach, którego wszyscy uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie otrzymywać będą nieodpłatnie owoce, warzywa oraz komponenty mleczne.
  3. Kontynuujemy program szkolnego wolontariatu „Podaj pomocną dłoń”
  4. Kontynuujemy zajęcia programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję” w klasach I – VIII.
  5. Kontynuujemy zajęcia na basenie „Umiem pływać” finansowane przez Dolnośląską Federację Sportu.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01 września 2020r. –          rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2020r. –       zimowa przerwa świąteczna

12  stycznia 2021r. –          zakończenie I semestru

18 – 31.01. 2021r. –           ferie zimowe

01 – 06.04. 2021r. –          wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27.05.2021r.  –           egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2021r. –           klasyfikacja roczna uczniów w roku szkolnym 2020/2021

25 czerwca 2020r. –           zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:

 

2 listopada 2020r.,                                     4 czerwca 2021r.

25-27 maja 2021r.                                   21 czerwca 2021r.

 

ZEBRANIA RODZCÓW:

10-17  września 2020r.     – zebranie rozpoczynające rok szkolny 2020/2021

3-6  listopada 2020r.            –  konsultacje indywidualne z nauczycielami

10  grudnia 2020r.            – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

1-5 stycznia 2021r.            – zebranie podsumowujące I semestr  roku szkolnego,

22-26  marca 2021r.               – konsultacje indywidualne

13  maja 2021r.                 – zebrania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne

 

Początek zebrań dla rodziców uczniów klas I – III – 1545; klas IV – VI – 1615

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu terminu.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I INNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W SZKOLE

W RAMACH  WSPIERANIA UZDOLNIEŃ:

Koło Przyjaciół Wiedzy kl. I – III

Szkolne Koło Sportowe – chłopcy

Szkolne Koło Sportowe – dziewczęta

Koło origami kl. I – III

Koło teatralne dla klas I – III

Koło wokalne kl. I – III

Koło wokalne kl. IV– VIII

Koło Matematyczne   IV-VIII

Zabawy z językiem angielskim  kl. I – III

Zajęcia sportowe kl. I – III

Koło szachowe kl. III – VI

Koło języka angielskiego kl. IV – VIII

INNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W SZKOLE W RAMACH 

UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

Zajęcia rewalidacyjne

ZDW edukacja wczesnoszkolna kl. I – III

ZDW przedmioty przyrodnicze kl. IV – VIII

ZDW matematyka kl. IV – VII

Zajęcia ortograficzne

ZDW język polski kl. IV – VII

ZDW język angielskiu kl. IV – VIII

ZDW język niemiecki kl. VII – VIII

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gimnastyka korekcyjna  kl. I – VIII

Terapia biofeedback

Terapia Metodą WARNKEGO

 

W ramach realizacji działań  wychowawczo – profilaktycznych będą realizowane:

– program „Spójrz inaczej” kl. I – VIII

– program „Klub bezpiecznego Puchatka” w kl. I,

– program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” w kl. I i III

– program „Ratujemy i uczymy ratować” kl. I – III

– program „Nie pal  przy mnie” – kl. I – III

– program „Trzymaj formę” – kl IV – VIII,

– program „Sprawny Dolnoślązaczek” – kl. I – III

– projekt edukacyjny „Patron szkoły” – kl. I – VIII

– program „Problem z głowy” kl. I

– program „Abecadło śmieciadło”  – I – III

– „Program Profilaktyki Uzależnień” – kl. I – VIII,

– „Szkolny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego” – kl. I – VIII

Ponadto na terenie szkoły odbywają się:

–  treningi GUKS sekcji tenisa stołowego w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 1600 – 1745 pod opieką Pana Bogusława Jemioło,

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI:

 

Godziny-konsultacji-indywidualnych

 

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Dyrektor szkoły Mariola Tuz: poniedziałek 1200 – 1400
Wicedyrektor szkoły Agnieszka Greczyńska-Witkowicz: wtorek 1245 – 1400