Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Wielkimi krokami zbliża się do nas zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w związku z powyższym przypominamy o ważnych datach związanych z tym okresem:

  1. Do piątku 9 czerwca 2017r. – ostateczne poinformowanie uczniów o ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania
  2. Do wtorku 13 czerwca 2017r. do godz. 1200 składanie umotywowanych podań do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny rocznej z przedmiotów (szczegóły dotyczące procedury w statucie szkoły),
  3. Środa 14 czerwca 2017r. – sprawdziany podwyższające oceny roczne z przedmiotów
  4. Środa 14 czerwca 2017r. – wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
  5. Poniedziałek 19 czerwca 2017r. godz. 1430 – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna uczniów klas I – VI z przedmiotów nauczania i zachowania
  6. Czwartek 22 czerwca 2017r. godz. 900 – apel rozdanie nagród SKO, SU, spotkanie z policjantem,
  7. Czwartek 22 czerwca 2017r. godz. 1630 – apel rozdanie nagród dla najlepszych sportowców, najlepszych uczniów
  8. Piątek 23 czerwca 2017r. – udział we mszy św. oraz wręczenie świadectw przez wychowawców w klasach.