Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

Opublikowano: 25 Mar - 20:30

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele.

Kolejny rok wspólnie z Telewizją Wrocław prowadzimy akcję ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja jest wartościowym działaniem wychowawczemu sprzyjającym pielęgnowaniu pamięci o Polakach, których mogiły znajdują się na Kresach.

Tegoroczna V edycja akcji ma nieco inny charakter niż dotychczasowe. Wobec wydarzeń toczących się na Ukrainie wyjazdy uczniów stają pod znakiem zapytania. Nie oznacza to jednak, że pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy nie jest potrzebna. Wprost przeciwnie, jest niezbędna. Dlatego w tym roku chcę szczególnie podkreślić znaczenie akcji i prosić szkoły o udział w niej. Poprzez zbiórkę symbolicznych złotówek możemy nie tylko przywrócić świetność polskim nekropoliom na Ukrainie, ale także pomóc naszym rodakom tam żyjącym i których obecna sytuacja jest niezwykle trudna.

Lata poprzednie dowiodły, że akcja ma ważne znaczenie dla realizacji programów wychowawczych w kontekście tematyki patriotyzmu i niesienia pomocy innym.

Jestem wdzięczna wszystkim Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom za włączenie się do poprzednich akcji poprzez zbiórkę symbolicznej złotówki, a także podejmowanie wielu działań towarzyszących akcji: konkursy, pogadanki z uczniami, spotkania, koncerty, wyjazdy na Ukrainę celem porządkowania polskich nekropolii.

Dziękuję Państwu, że podejmując wiele innych inicjatyw udzielacie niecodziennej lekcji patriotyzmu, uczycie historii, dbacie o zachowanie tożsamości i pozwalacie młodym Dolnoślązakom zachować w pamięci przeszłość swoich przodków.

Uroczyste zakończenie akcji – koncert i parada pocztów sztandarowych odbędzie się na wrocławskim Rynku 16 maja 2014r. o godzinie 14:00.

Poczty sztandarowe do honorowej defilady proszę zgłaszać na adres j.jakubowska@kuratorium.wroclaw.pl do 10 maja 2014r.

Wszystkie informacje na temat przebiegu akcji, lista wpłacających i reportaże „Studia Wschód” znajdziecie Państwo na stronie – www.studiowschod.pl

Wszelkich informacji na temat przedsięwzięcia udziela Pani redaktor Grażyna Orłowska – Sondej tel 605 605 734 , e-mail orlowskasondej@gmail.com
Konto akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”:
30 1540 1030 2001 7760 0457 0001

Jest to konto Związku Sybiraków III RP – udostępnione dla potrzeb akcji. Związek Sybiraków jest organizacją wyższej użyteczności publicznej – nr KRS 0000 228551

Wielokrotnie dowiedliście Państwo, że zawsze mogę na Was liczyć. Serdecznie za to dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom i, w tym trudnym dla Ukrainy czasie, proszę Państwa serdecznie o włączenie się w tegoroczną akcję.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Beata Pawłowicz