Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

PROCEDURY ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Opublikowano: 19 Paź - 21:04

PROCEDURY ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Dziecko dojeżdżające oraz zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach przebywaw świetlicy szkolnej.
 2. Odwóz dzieci odbywa się według harmonogramu odwozów autobusu szkolnego.
 3. W przypadku zwolnienia dziecka z zajęć wcześniej niż przewiduje plan, rodziczobowiązany jest umieścić taką informację w zeszycie kontaktowym.

  Dziecko wraca wówczas kursem wskazanym przez rodzica.

  Rodzic/osoba upoważniona odbiera dziecko z przystanku.

  W przypadku braku rodzica/osoby upoważnionej na przystanku dziecko wraca do szkoły

 4. Rodzic może zwolnić dziecko dojeżdżające ze świetlicy na podstawie oświadczenia( wzór zał. 1) ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i danych osoby, u której

  dziecko będzie przebywać.

 5. W każdych innych przypadkach, zarówno dziecko dojeżdżające jak i miejscoweodbierane jest osobiście przez rodziców/osobę upoważnioną.
 6. Dopuszcza się odbiór dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo. Ten fakt rodzice zapisują w Karcie Zgłoszenia do Świetlicy.
 7. Wszystkie zmiany dotyczące powrotu dziecka ze szkoły/ odbioru należy niezwłoczniezgłaszać u wychowawcy świetlicy.

pobierz regulamin oraz oświadczenie