Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

INFORMACJE KONTAKTOWE

Polkowicki Zarząd Dróg
Powiatowych w Przemkowie

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
tel. (076) 831-94-74
fax (076) 832-00-43
e-mail: biuro@pzdp.pl


BIP

BIP PZDP

Archiwum miesiąca Wrzesień 2016

Dnia 19.09.2016r. odbył się apel, na którym kandydaci do Samorządu Uczniowskiego z klas IV – VI zaprezentowali się swoim kolegom i koleżankom, przedstawiając propozycje działań, które chcieliby zrealizować w nowym roku szkolnym. Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy.
Po apelu, 204 uczniów klas I – VI wzięło udział w wyborach, w wyniku których powołano nowy Samorząd Uczniowski:
Przewodnicząca: Zosia Niedośpiał – klasa 6b
Zastępca przewodniczącej: Agata Polak – klasa 5b
Sekretarz szkoły: Mercedes Stypińska oraz Kacper Krajewski – klasa 6b
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwały p.Dominika Szumińska, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz p.Iwona Gorzelańczyk, opiekun świetlicy szkolnej.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

zobacz zdjęcia

Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.
W Polsce Sprzątanie Świata organizowane jest już po raz 23, tym razem pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Cele tej ogólnoświatowej akcji , która odbywać się będzie w dniach od 16 do 18 września, to między innymi podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacja do działań służących jego ochronie.
Uczniowie klas I – III oraz IV – VI, pod opieką nauczycieli, przyłączyli się do tej ekologicznej akcji i w piątek 16.09.2016r. sprzątali najbliższą okolicę. W trakcie zbiórki przypomnieli sobie zasady dotyczące segregacji odpadów, a zebrane surowce odebrane zostaną przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

zobacz zdjęcia

adres e-dziennika szkoły

Od połowy września do końca listopada 2016r. w naszej szkole będą prowadzone dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia z matematyki w kl. IV-VI. Zajęcia będą organizowane w grupie 12-osobowej (10 bloków zajęć po 90 min).
Założenia projektu:
• Wspieranie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży w sposób bardziej przyjazny niż edukacja szkolna i zachęcający do samodzielnego kształcenia i pogłębiania wiedzy.
• Realizacja w oparciu o fundusze KGHM poprzez Fundację Polska Miedź, z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych z matematyki w szkołach, działań konkursowych oraz na wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych.
• Stworzenie wspólnej płaszczyzny na bazie instytucji naukowych, oświatowych, samorządowych oraz innych z zakresu nauk ścisłych.
• Kreowanie w mediach opiniotwórczych wizerunku KGHM jako mecenasa nauki i oświaty.
Cele projektu:
• Upowszechnienie marki KGHM i umocnienie reputacji KGHM jako mecenasa nauki i oświaty, a także firmy troszczącej się o pogłębianie wiedzy matematycznej i nauk ścisłych pokrewnych wśród dzieci i młodzieży w Zagłębiu Miedziowym i w regionie
Cele pośrednie:
• Podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Pielęgnowanie i upamiętnianie ludzi i tradycji Lwowskiej i Polskiej Szkoły Matematycznej
• Stworzenie dodatkowych, poza programowych form i możliwości kształcenia matematycznego
• Wzmacnianie wartości kształcenia i propagowanie nowego – matematycznego stylu, wśród młodych pokoleń uczniów
Działania przewidziane do realizacji:
• Cykl zajęć dodatkowych z matematyki
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 12 osób, łącznie 432 uczniów
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 10 spotkań x 90 minut, łącznie 720 godzin lekcyjnych
• Materiały i pomoce dydaktyczne dla każdej szkoły
• Liga zadaniowa dla dzieci
• Uroczyste podsumowanie projektu
• Konkurs matematyczny dla dzieci – dwie kategorie wiekowe, zespoły trzyosobowe
• Nagrody dla najlepszych uczniów

zobacz zdjęcia

Odpłatność  za obiady za miesiąc  wrzesień  2016 r. wynosi 37,50 zł. 

Wpłata tylko na konto do dnia  20.09.2016 r.

nr konta: 39 8646 0008 0000 0600 2118 0006

W dniu 15 września 2016r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Pierwsza część ogólna dla wszystkich rodziców, po której odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH!!!

W związku z robotami drogowymi trwającymi na drodze krajowej nr 329 od dnia 06.09.2016r do odwołania będzie obowiązywał zmieniony harmonogram odwozów autobusu szkolnego!

+ Zobacz nowy harmonogram

3 września biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej oraz biblioteka publiczna wspólnie włączyły się w Narodowe Czytanie Quo vadis. Pani Patrycja przeprowadziła zajęcia w bibliotece publicznej, natomiast pani Basia udała się z książką w teren. Czytali wszyscy: strażacy, rowerzyści, dorośli i dzieci. Czytał pan Wiktor Sawka, a towarzyszył mu Wójt Gminy Jerzmanowa, pan Lesław Golba. Mamy nadzieję, że akcja wszystkim się podobała 🙂
+zobacz zdjęcia

Pierwszy września to tradycyjnie pierwszy dzień szkoły. Pani dyrektor szkoły Mariola Tuz wraz z panem Wójtem Gminy Jerzmanowa Lesławem Golbą oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Kozakowskim życzyli wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz kadrze pedagogicznej dużo sukcesów w nowym roku szkolnym.
Wypoczęci i uśmiechnięci uczniowie z nowymi siłami wkroczyli w progi szkoły. Szczególnie ciepło zostali przywitani pierwszoklasiści oraz nowi uczniowie.
Wszystkim życzymy dużo optymizmu i uśmiechu w nadchodzącym roku szkolnym.
A wakacje już za dziesięć miesięcy ….

+ Zobacz zdjęcia