Szkoła w Jerzmanowej Strona główna Szkoła w Jerzmanowej Kontakt Szkoła w Jerzmanowej Mapa strony

INFORMACJE KONTAKTOWE

Polkowicki Zarząd Dróg
Powiatowych w Przemkowie

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
tel. (076) 831-94-74
fax (076) 832-00-43
e-mail: biuro@pzdp.pl


BIP

BIP PZDP

Archiwum miesiąca Październik 2015

05 listopada 2015r. o godz. 16.00 odbędą się zebrania klasowe wychowawców z rodzicami.
Od godziny 16.30 odbywać się będą konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi dla chętnych rodziców.

Książki naszych marzeń – „Nakręćmy się na czytanie” – konkurs ogłoszony przez MEN

Ogłoszenie!!!


Nasz szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Książki naszych marzeń
„Nakręćmy się na czytanie”.

Oto link do naszego filmiku: Zagłosuj!!!!

PROCEDURY ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Dziecko dojeżdżające oraz zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach przebywaw świetlicy szkolnej.
 2. Odwóz dzieci odbywa się według harmonogramu odwozów autobusu szkolnego.
 3. W przypadku zwolnienia dziecka z zajęć wcześniej niż przewiduje plan, rodziczobowiązany jest umieścić taką informację w zeszycie kontaktowym.

  Dziecko wraca wówczas kursem wskazanym przez rodzica.

  Rodzic/osoba upoważniona odbiera dziecko z przystanku.

  W przypadku braku rodzica/osoby upoważnionej na przystanku dziecko wraca do szkoły

 4. Rodzic może zwolnić dziecko dojeżdżające ze świetlicy na podstawie oświadczenia( wzór zał. 1) ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i danych osoby, u której

  dziecko będzie przebywać.

 5. W każdych innych przypadkach, zarówno dziecko dojeżdżające jak i miejscoweodbierane jest osobiście przez rodziców/osobę upoważnioną.
 6. Dopuszcza się odbiór dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo. Ten fakt rodzice zapisują w Karcie Zgłoszenia do Świetlicy.
 7. Wszystkie zmiany dotyczące powrotu dziecka ze szkoły/ odbioru należy niezwłoczniezgłaszać u wychowawcy świetlicy.

pobierz regulamin oraz oświadczenie